jij bent een talent‘Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping.’ Aristoteles

Wat is talent?

Talent is een aangeboren begaafdheid, iets dat je vanzelf goed kunt en met vreugde verder ontwikkelt. Meestal denken we bij talent aan de grote schone kunsten, schilders, dansers, acteurs, muzikanten. Dat is inderdaad talent, maar iedereen heeft ook een heel persoonlijk talent of liever gezegd: iedereen is een natuurlijk talent. Jij bent een talent. Jij bent geboren met een speciale aanleg voor iets. Iets dat je heel gemakkelijk afgaat, iets dat je in verschillende omstandigheden kunt inzetten. Iets waar jij bijzonder goed in bent en wat je vreugde geeft. Als je dat talent ontdekt en bewust inzet, vallen leven en werk samen, want dan werk je met plezier. Dat voelt alsof je gewoon doet waar jij heel goed in bent en dan wil je niets anders. Daar kom je ‘smorgens met plezier je bed voor uit.

Weggestopt talent

Op school hebben we niet geleerd om onze talenten te ontwikkelen. Ik was een heel creatief kind met veel levensenergie. Altijd zin om iets nieuws te ontdekken en te proberen. Maar in de klas moest ik stil zitten en als ik stil zat werd ik ongedurig. Ik wilde iets doen, of mijn gedachten en gevoelens onder woorden brengen. Maar dat mocht niet en dus sloot ik al die kostbaarheden op. Later in mijn leven kwamen mijn gaven van onthullen en ontdekken weer stukjes bij beetjes naar boven. Er was geen houden aan, hoewel dat wel met vallen en opstaan, zoeken en crises gebeurde. Was ik als kind gestimuleerd om mijn enthousiasme en leergierigheid te uiten en mijn creativiteit te ontwikkelen, dan had ik me begrepen gevoeld en hadden we eerder mijn talenten kunnen ontdekken.

Om je talent te ontdekken heb je de bereidheid nodig om je open te stellen. Jouw talent zit binnen in je en laat zich zien door jouw verhalen over dat waar je vreugde aan beleefd, waar jij enthousiast je bed voor uit komt, over dat waar je je druk over maakt. ‘Connecting the dots’ van het verleden geven inzicht in jouw talent. Want jouw verhalen gaan alleen over jou. Zij geven de verbindende factor aan waarin je talent tot uiting komt. Het leven waar jij voor geboren bent zit verstopt in al die verhalen. Niet iedereen wil zijn talenten ontdekken. Dat kwam ik pas geleden nog tegen in een workshop. Niet iedereen is er aan toe om op zoek te gaan naar wat je werkelijk beroert. Soms zijn er gewoon even andere prioriteiten of is de stap nog te groot om op onderzoek uit te gaan. Je volgt je eigen weg ten slotte en kiest voor ontwikkelingen als de tijd daar rijp voor is.

Talenten, Competenties, Vaardigheden

Talenten worden nog al eens verward met competenties en vaardigheden, maar het zijn drie heel verschillende dingen. Talenten zijn aangeboren, blijven altijd bij je, ze zijn verbonden met wat je wilt, met je hart, met emotie en passie. Ze zijn noodzakelijk om het verschil te maken. Jouw talent is uniek.
Competenties zijn gekoppeld aan werk en aangeleerd. Je moet ze goed onderhouden. Ze zijn verbonden met wat er van je verwacht wordt. Noodzakelijk om prestaties te behalen en je kunt ze met een beetje aanleg leren. Vele mensen zijn goed in dezelfde competentie.
Vaardigheden zijn de gereedschappen van de competenties. De dingen die nodig zijn om een competentie te beheersen.

Onthullen

Mijn talent is onthullen. Het komt in actie als iets verborgen is, nog niet bestaat of niet duidelijk is.
Stel: ik ga jou helpen je talent te onthullen. Dan is de competentie inlevingsvermogen van groot nut. Ik kan mij goed inleven in jouw verhalen en weet daardoor de juiste vragen te stellen.
De vaardigheden voor inlevingsvermogen zijn onder andere: luisteren, doorvragen en niet oordelen. Inlevingsvermogen heb ik heel goed geleerd tijdens de jaren dat ik als actrice in de huid van een personage kroop. Ik heb toen leren luisteren met mijn gehele wezen: oren, ogen, gevoel, intuïtie, denken. De vaardigheden luisteren en doorvragen heb ik tijdens mijn werk als trainingsactrice verder ontwikkeld. De vaardigheid niet oordelen ontwikkelde ik in de periode dat ik theaterstukken regisseerde. In alles wat ik doe is onthullen een kern. Of ik nu als actrice, regisseur, docent, coach of trainingsactrice werk of talking sticks maak. Altijd is er die drang om van niets, iets te maken, om de verborgen schat te onthullen, om iets in het daglicht tevoorschijn te toveren.

Geluk

Het gebruik van je talent geeft je energie, vreugde en enthousiasme en dat noemen we geluk. Martin Seligman beschrijft in ‘Gelukkig zijn kun je leren’ de criteria om je talenten te ontdekken.

  • Ze geven een gevoel van eigenheid en authenticiteit
  • Ze geven een gevoel van opwinding bij het gebruiken ervan
  • Je maakt een ontzettende groei door als je deze talenten voor het eerst gebruikt
  • Je leert steeds nieuwe manieren om je talenten toe te passen.
  • Je hebt het verlangen om nieuwe manieren te vinden om je talenten in te zetten
  • Het gebruik van je talent geeft een gevoel van onvermijdelijkheid ( probeer me maar eens tegen te houden)
  • Als je weet wat jouw unieke talent is kun je het bewust inzetten in je leven en werk. Werk wordt dan leven. Je talent geeft de route aan. Waar kom jij het beste tot je recht, waar kun jij het verschil maken?
  • Als jouw talent en de behoeften van de wereld samenvallen heb je je roeping gevonden.

De oproep tot avontuur

Heb jij in jezelf de oproep tot avontuur gevoeld? Dan ben je er aan toe om je talent te ontdekken. De oproep tot avontuur herken je aan een onbestemd gevoel, aan een verlangen naar iets anders, aan ontevredenheid met je huidige situatie, aan twijfel over je mogelijkheden, aan een borrelend gevoel van verwachting, toekomstdromen: als ik toch eens….? Soms wordt je gedwongen om op avontuur te gaan omdat er iets veranderd is: Je bent ontslagen, je bent gescheiden, de crisis levert geen werk meer op, je promotiekans is verkeken. Die kruispunten in het leven vragen om een keuze. Welk pad sla je in? Het is tijd om wakker te worden. Hier lonkt de oproep naar avontuur. Je bent klaar voor een nieuwe ontdekking, een nieuwe toekomst. Geef gehoor aan dat gevoel en de aansporing je te ontwikkelen.

Het ontdekken van je talent is een belangrijke stap om de deur te openen naar het nieuwe pad. Weten wat jouw talent is helpt je om richting te geven aan je verlangens. Het helpt je om de juiste plek te vinden; een plek waar jij kunt bloeien. Want jij kunt het verschil maken met jouw talent. Verlang, droom, ontdek, onthul, ontwikkel en maak je eigen toekomst. Soms heb je van die dromen die je wakker houden tot je ze uitvoert.

Workshops en coachings

Wil jij ook je talent ontdekken? Mail of bel me, want dan help ik je daarbij.

Voor FNV professionals gaf ik een aantal workshops ‘Ontdek je talent’

 Literatuur

Handboek voor talent van Kees Gabriëls en Jan de Dreu
The Artist’s Way van Julia Cameron
Het element van Sir Ken Robinson
Vind je element van Sir Ken Robinson
Gelukkig zijn kun je leren van Martin Seligman

Dit artikel verscheen eerder op de website van FNV professionals

Bewaren

Bewaren