Feedback

Feedback

Blog Creëer je eigen mythe

Als je feedback kunt geven, neem je regie over je leven en werk!

Ik krijg zelf vaak feedback en ik vraag er ook altijd om. Het is een kans om iets nog beter te maken. Bovendien hebben andere mensen ideeën, waar ik zelf niet op kom. Als de feedback gegeven wordt met de intentie om iets te verbeteren of om een behoefte duidelijk te maken, dan sta ik er altijd voor open en ben ik er blij mee. Als het binnen de doelstellingen en mijn vermogen past, dan doe ik er altijd wat mee. Dus bedankt voor alle feedback, die ik van zovelen van jullie heb gekregen over de workshops.
Ik geef in alle workshops en coachings natuurlijk veel feedback aan de cursisten en het valt me op, dat de cursisten mijn feedback goed incasseren, maar vaak zelf een beetje bang zijn om feedback te geven.
Omdat ze bijvoorbeeld denken dat de ander boos zal worden. Dat kan gebeuren, maar als je het op de goede manier doet, dan zal het juist de band versterken.

Wat is feedback
Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. (De ander kan bijvoorbeeld je partner, je collega, je baas, de trainer of een heel team zijn). Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Dat bevordert de samenwerking.
Feedback geef je om een situatie voor alle betrokkenen te verbeteren.

Intentie
Het allerbelangrijkste bij feedback geven is dat je het met een goede intentie doet.
Iemand afbranden is gemakkelijk en zo gedaan, maar om daarna de relatie te herstellen, vergt heel wat van je inlevingsvermogen en communicatievaardigheden.
Het heeft geen enkele zin om iemand te kwetsen, om je frustratie kwijt te raken, want je bederft daarmee ook je goede relatie.
Het behoud van een goede relatie staat dus voorop bij feedback geven.
Wees eerlijk tegen jezelf en ontdek wat je intentie is.
Als je heel boos op iemand bent, of gekwetst bent, dan kun je ook feedback geven over dat gevoel. Dan is het wel belangrijk dat je zelf bereid bent er samen over te praten en te luisteren naar de ander om een constructieve oplossing te vinden.

Krijg je ja of nee?
Niet iedereen is blij met feedback, dus het kan zijn dat de ander je feedback naast zich neerlegt. Of iemand heeft een andere mening over de gebeurtenis en gaat niet mee in dat wat jij wilt. Feedback geven, garandeert niet dat de ander ‘Ja, je hebt gelijk’ tegen je zegt. Dat is misschien een teleurstelling, waar je even overheen moet komen. In ieder geval heb je jouw mening gegeven en dat is krachtig want je hebt initiatief genomen om iets te veranderen.
Stel dat je geen feedback geeft! Dan blijft de situatie in ieder geval zoals ze is en misschien stapelt de ergernis of ontevredenheid op. Daar wordt je in ieder geval niet blij van. Dus feedback is altijd een kans.

Feedback ontvangen
Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten. Dat voelt niet altijd fijn, maar het hoort wel bij ontwikkelen en samenwerken. Met goed geplaatste feedback op het goede moment, ruim je veel misverstanden uit de weg. Zie feedback als een cadeautje, dat je uit kunt pakken en gebruiken of weg kunt gooien als je het niet mooi vind. Samen iets bespreken lost iets op of verheldert in ieder geval de manier waarop jullie beiden met de situatie omgaan.

Compliment
Ook een compliment is feedback geven. Complimenten geven, versterkt de relatie en geeft zelfvertrouwen en onderling vertrouwen. Ook een compliment kun je volgens de regels van de feedback doen. Dan geef je meer betekenis aan het compliment. Als je regelmatig goed gemeende complimenten geeft, dan zal de ander ook meer openstaan om feedback te ontvangen.

Workshop ‘Durven en doen’
Er zijn feedbackregels, die helpen om een goed feedbackgesprek te voeren.
In de workshop ‘Durven en Doen’, die ik op 13 februari geef voor Professionals FNV in Utrecht van 13.00 – 17.30, leer je daar alles over. Je oefent met een eigen case en krijgt feedback op de manier waarop je dat doet. Daarna is het veel makkelijker voor je om feedback te geven. Deze feedback cursus is de laatste van een serie in dit seizoen bij Professionals FNV in Utrecht.
In Den Bosch geef ik ook nog een korte versie van deze workshop op 2 april van 19.30 – 21.30.
De inschrijving staat open voor iedereen. Je kunt nog inschrijven en als je lid bent van het FNV kost het niks. Anders betaal je maar € 25,- voor een lidmaatschap van 4 maanden.

Alle workshops die ik dit seizoen geef, staan ook op mijn pagina workshops.

Feed-back

Feed-back

Ik zocht een parkeerplaats voor mijn fiets bij de drukbezochte supermarkt in de buurt. Bij het afstappen schoot een scheut pijn door mijn been. Ik had me verstapt. Ik hoor een vrouwenstem zeggen: ”Wat kijkt u boos’. Ik keek op en zag een vrouw op een fiets mijn richting uit manoeuvreren. Een beetje verdwaasd zei ik: ‘Oh, maar ik ben niet boos hoor’. ‘Maar u kijkt wel boos’, zei ze en reed weg.
Verbouwereerd bleef ik achter, keek haar na en zocht een plekje voor mijn fiets.
In de supermarkt dacht ik erover wat er nu precies gebeurde.
Een onbekende gaf mij feedback over mijn uitdrukking. Ik was even stil geslagen en snapte niet meteen wat er gebeurde. Tijdens het boodschappen doen werd het duidelijk en helder.
Deze vrouw had 4 belangrijke feedback regels niet in acht genomen.
1- De feedback was ongevraagd
2- Haar feedback was een invulling: boos, terwijl ik niet boos was.
3- Ze wachtte mijn reactie niet af
4- Het doel van de feedback was onduidelijk.

Feedback heeft altijd een doel.
Het doel is om de relatie of de samenwerking te verbeteren of te veranderen. Ik had geen relatie met deze onbekende en ik zal haar waarschijnlijk nooit meer zien. Wat beoogde zij met haar opmerking? Dat zal ik nooit weten. Ze liet me alleen in opperste verwarring achter.

Gevraagd of ongevraagd.
Feedback heeft alleen effect als de ander ermee instemt. De ander zegt dus: Ik wil ook graag onze relatie of samenwerking veranderen.

Samen
Met feedback neem je verantwoordelijkheid om iets te onthullen aan de ander. Met de bedoeling dat jullie er beiden beter van worden. Wegrijden betekent dat je geen verantwoordelijkheid neemt, maar je dropt een pakketje ergens, op goed geluk dat de ander er dat mee doet wat jij beoogde. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Want de bedoeling en de zin is volkomen onduidelijk.

Invullen
Pas op met invullen voor de ander. Ik was niet boos, maar ik had me pijn gedaan. Dat is iets heel anders. Dat mijn gezicht iets liet zien wat voor haar op boosheid leek, kan ik me goed voorstellen.
Kijk of je invulling klopt. Geef de ander de gelegenheid om te reageren. Dan ben je samen constructief bezig.

Positief
Het wordt vaak vergeten, maar feedback is ook een compliment geven. En daar worden we allemaal blij van.

Wat had deze vrouw nu kunnen doen?
Afstappen van haar fiets. Tekst: ‘Mevrouw, ik zie op uw gezicht dat er iets is?’ Dan was ik verrast geweest en was er contact ontstaan. Dan had ik haar verteld dat ik me verstapt had en hadden we een klein gesprekje gehad en had ik haar bedankt voor haar aandacht. Dan had ik een leuke herinnering aan een aandachtig moment en aan een zorgzame vrouw.

Samengevat:
*Feedback is handig als je iets wilt bereiken samen met de ander.
*Feedback is nooit eenzijdig, je gaat een dialoog aan.
*Feedback geven kan eng zijn, omdat je bang bent voor de reactie van de ander. Doe je het evenwel zorgvuldig met aandacht en respect voor de ander en zijn je bedoelingen zuiver, dan kan het alleen maar verhelderend werken en kun je samen groeien, of een leuk moment hebben.
*Feedback is zo objectief mogelijk. Wees je bewust van jouw subjectieve gevoelens en gedachten.

Speelse werkvormen met feedback ‘ subassersief ‘.
Een hulpmiddeltje zijn de ‘feedbackregels’:
Feedbackregels: ik-ik-jij
* Ik: ik zie, hoor, voel, merk dat….. en dan zo objectief mogelijk omschrijven.
* Ik: het effect op mij is dat……..
* Jij: vraag een reactie aan de ander. En/of: Jij kunt mij helpen door…..

Feedback geeft ruimte, opluchting en vertrouwen.

Heeft u feedback op de agenda staan voor uw organisatie?
Wilt u ook ruimte, opluchting en vertrouwen creëren?
Karen geeft samen met Mas Visscher (organisatieadviseur, trainer en coach), een interactief en creatief programma over feedback.
Heel geschikt voor een kick-off, opwarming of herinnering. Voor kleine en grote groepen, in de lunchpauze of bij de borrel.
Een follow-up in de vorm van een training of coaching geven wij ook met veel plezier.
Dus kom maar op, wij gaan ervoor!

Interactieve feedback voor trainingsacteurs

Interactieve feedback voor trainingsacteurs

Feedback geven Eén van de belangrijkste facetten van het werk van een trainingsacteur is feedback geven. Heldere feedback die de cursist inzicht geeft in de effecten van zijn gedrag.

Vaak krijgt de cursist in een training veel feedback van de groep, de trainer en de acteur. Kan de cursist dat allemaal bevatten? Ik beperk zelf mijn feedback meestal tot het leerdoel van de cursist. Wat wilde hij leren, oefenen? Waarom deden we de oefening? Daarna vraag ik de cursist of hij mijn feedback ook kan gebruiken. En of hij nog meer wil weten.
Ik merk dat we – ik, de trainer en de groep- vaak teveel willen geven. Minder is meer. Gedoceerd en in contact is effectiever.

Paul Devilee geeft in deze video een heldere nieuwe manier van feedback geven: de interactieve feedback.
Mensen blijken maar 20 seconden te kunnen luisteren, zonder dat er andere gedachten doorheen spelen. Dus de kans dat een gedeelte van de feedback niet meer gehoord wordt is groot, als de feedback een monoloog is.
Met de interactieve feedback krijgt de cursist de mogelijkheid om regisseur te zijn van zijn eigen feedback en hij zal daardoor de feedback makkelijker accepteren. De acteur zorgt ervoor dat hij de feedback in de vorm van een gesprek geeft en steeds aansluit bij de vragen en de overwegingen van de cursist.
In de video legt hij uit hoe dat gaat.