55 contact- en kennismakingsoefeningen

55 contact- en kennismakingsoefeningen

Namasté

Mijn tweede e-boekje bevat 55 speelse werkvormen voor contact- en kennismaking voor training en opleiding.

Doel
Het doel van kennismaking en contact maken is om vertrouwen en veiligheid te creëren om samen te kunnen werken. Hoe meer we van iemand weten, hoe meer vertrouwen we kunnen hebben.
Contact maken is de basis van elke training en scholing. Om te kunnen leren is het belangrijk om veiligheid te voelen, zodat je uit de comfort-zone durft te stappen en jezelf blootgeeft.
Om contact te maken moet je iets over jezelf onthullen. Dat begint al bij het kennen van elkaars naam. Er zijn veilige onthullingen en gedurfde onthullingen. Naar gelang het niveau van de groep en de leerdoelen van de groep kan de trainer kiezen voor spelvormen die veilig tot zeer gedurfd zijn.

Inhoud
In dit boekje heb ik gekozen voor 4 categorieën.
– Kennismakingsoefeningen voor een eerste kennismaking, om iets te weten te komen over de ander.
– Contactoefeningen zijn vaak non-verbaal en zorgen voor een gevoelsmatig contact en stimuleren de non-verbale uitdrukkingskracht. Contact maken door elkaar te vertrouwen, door samen te lachen, door elkaar te helpen, door je in te leven in de ander, door samen iets te verzinnen.
– Verdiepende kennismaking vraagt van de deelnemers dat ze meer van zichzelf laten zien.
– Speelse kennismaking reikt theatrale spelvormen aan, waarin ook fantasie en durf gevraagd worden.

Spel
Veel werkvormen zijn speloefeningen. Door te spelen spreek je meer in jezelf aan dan alleen het denken. Het vraagt durf, fantasie, beweging, associaties, inleving en samenspel, die het contact maken enorm bevorderen.

Inleven in de ander betekent: luisteren naar de ander, een andere zienswijze respecteren, in elk geval je best doen om de ander te begrijpen. Het zijn vaak vergeten vaardigheden, die wel aangeleerd kunnen worden.

Met spel bevorder je een gevoel van vrijheid. Het gevoel geaccepteerd en gerespecteerd te worden, het gevoel serieus genomen te worden. In deze oefeningen worden ook geen spelaanwijzingen gegeven. Het is niet het doel om te leren toneelspelen. Spel is een middel om te durven jezelf van verschillende kanten te laten zien en fantasie en creativiteit, vaardigheden van de rechterhersenhelft te ontwikkelen.

Namasté
Namasté is een mooi woord dat ‘ja zeggen tegen de ander’ betekent.
Dit woord uit het Sanskriet betekent letterlijk: ‘ik buig voor jou’, in de betekenis van: ik respecteer jou, ik eer jou.
‘Ja’ zeggen is erkennen. Erkennen van jezelf en erkennen van de ander.
Als je ‘namasté’ zegt, erken je de ander volledig, voordat er oordelen komen over gedrag of meningen.
Zo erken je dat het wezen daar hetzelfde is als het wezen hier. Als je dit doet zal de ander op een diepere laag je woorden en je toon herkennen en het respect dat ervan uitgaat opmerken.
Door dit te doen bewerkstellig je ook in jezelf een verandering. Je hebt het  besluit genomen om de mens achter de dagelijkse gedragingen te erkennen. Voor je kunt oordelen heb je de ander als mens geaccepteerd. Dat is het begin van contact maken.

Bestellen
Het e-boekje kun je bestellen via mijn website. Het kost  € 15,00 en je kunt direct met Ideal betalen.
De link krijg je dan automatisch via een email. Veel plezier ermee.
Aanbieding
Bestel de twee e-boekjes  ‘Het vuur in jou’ met 55 energizers en ‘Namasté’ tegelijkertijd en je krijgt een fikse korting. Twee boekjes met 110 werkvormen voor € 25,00

Contact is het begin van vertrouwen, vriendschap en vrede

 

Bewaren

5 tips voor trainers om de angst voor de trainingsacteur weg te nemen.

5 tips voor trainers om de angst voor de trainingsacteur weg te nemen.

Een groep communicatieadviseurs wachtten met spanning de avond af. Er zou een trainingsactrice komen en met haar konden ze hun gespreksvaardigheden oefenen.
Het fenomeen was hen volledig onbekend. De trainer had al een inventarisatie gemaakt van hun leerdoelen en lastige gesprekken. De zenuwen gierden, want, wat als je het fout doet? en iedereen kijkt naar je. Natuurlijk wisten ze ook wel dat het allemaal bedoeld was om te leren, maar toch….. de kriebels in de buik, rode vlekken in de nek, en dichtgeknepen kelen lieten zich niet leiden door verstandige gedachten.

Daar was ze. Ze zag er niet onaardig uit, ze lachte iedereen vriendelijk toe, ze sprak vriendelijk en ook zelfverzekerd. Niet iedereen zou aan de beurt komen, zei de trainer, vanwege de grote groep.
Hier en daar verdwenen de rode vlekken en tolden gedachten door het hoofd, hoe er onderuit te komen. Hoe tegenstrijdig, die emoties en dan toch verstandig zijn en gaan oefenen. Moed verzamelen dus.

De trainingsactrice stelde zich voor en vertelde over haar werkwijze. Dat ontlokte meteen al een lach. Gelukkig het mocht ook leuk zijn dus. Ze zou beginnen met 2 groepsoefeningen, de eerste over de eerste indruk en de tweede waarin ze stevig verankerd hun eigen kracht zouden voelen.

Opdracht 1: De hele groep ging naar de gang. Eén voor één kwamen ze weer binnen om een nieuwe directeur/manager/opdrachtgever (de actrice) te begroeten, zich voor te stellen en kort te vertellen wat ze voor haar konden betekenen. De actrice gaf na het spel één top en één tip aan iedereen.
Op de gang was het een gezellig gekakel. Hoe moeilijk kon het zijn om iemand alleen maar te begroeten? De spanning bedaarde. Toch kropen de zenuwen weer omhoog tijdens de lange weg van de deur naar de nieuwe manager. Opgelucht met een top en een tip namen de moedigen hun plaats weer in na de feedback.

Opdracht 2: De groep stond in een kring. Omdat één van de leerthema’s van deze groep was: Hoe kom ik krachtiger over?, deed de actrice een oefening met hen in stevig staan, ademhaling en stem vanuit de buikademhaling. Door de stem krachtig te gebruiken, door de humor en het plezier in de oefening verdween de spanning en voelden allen zich krachtig. De actrice was één van hen geworden. Ze waren samen aan het werk.

De rest van de avond is er veel geoefend met allerlei lastige gesprekken. Er was aandacht, concentratie, openheid, respect en plezier. Het thema: wel of niet oefenen bestond niet meer.

De actrice was ik en ik heb met heel veel plezier deze werkvorm in mogen zetten bij een training van Van der Hilst met Sarah en Nynke.

5 tips voor trainers om de angst voor een trainingsacteur weg te nemen.

Tip 1: Vraag de trainingsacteur een laagdrempelige groepsoefening te geven, waarin spanning kan afvloeien.
Tip 2: Zorg dat de eerst oefening beweeglijk is, zodat overtollige spanning afgevoerd kan worden.
Tip 3: Zorg dat iedereen in die eerste oefening een Top en een Tip krijgt, dat geeft een goed gevoel.
Tip 4: Zorg voor een lach, daarmee vloeit de spanning weg.
Tip 5: Geef de trainingsacteur de gelegenheid om echt contact met de deelnemers te maken.

Meer werkvormen
Meer contact- en kennismakingsoefeningen beschrijf ik in mijn nieuwe e-boekje Namasté .
De oefening in staan, ademhaling en stem beschrijf ik niet omdat die oefening alleen met ervaring gedaan kan worden.
Meer speelse werkvormen beschrijf ik in mijn blibliotheek.
55 energizers voor training en opleiding beschrijf ik in mijn e-boekje  ‘Het vuur in jou’

Veel plezier in je training met de trainingsacteur en speelse werkvormen.

55 energizers voor training en opleiding

55 energizers voor training en opleiding

Het vuur in jou

55 energizers

 

 

‘Beweging is de ziel van alle dingen’
Rodin

‘Het vuur in jou’

Een e-boekje met 55 energizers voor opleiding en training.
22 energizers voor groepen tot ongeveer 20 deelnemers.
11 energizers voor grote groepen
11 heel snelle energizers
11 energizers met acteur

Waarom energizers?
Energie is datgene waarvan we leven. Energie is trilling, dus beweging.
Lucht, voedsel en warmte voor het lichaam, liefde voor de ziel en inspiratie voor de geest.
Het voelt fijn om energiek te zijn, om in beweging te zijn. Vooral om alles mee te laten bewegen: lichaam en geest.
In opleidingen en trainingen wordt de hele dag informatie verorberd, dat betekent dat vaak alleen het hoofd betrokken is bij het leren. De groep zit de hele dag binnen.

Creativiteit
Om creatief te zijn is beweging noodzakelijk. Op een speelse manier maak je het hoofd leeg en komt het lichaam in beweging.
Om met plezier te leren is energie nodig.  Samen een spel doen en bewegen geeft plezier en de energie gaat vanzelf weer stromen en creativiteit ontstaat weer.
Daarna is het gemakkelijker om weer cognitieve lesstof tot je te nemen.
Samen spelen bevordert ook het vertrouwen in de groep.  Leren gaat daardoor gemakkelijker.

Een energizer kun je op elk moment in een training gebruiken. Als je merkt dat de energie afneemt, dat deelnemers afgeleid zijn, vol zitten. Vaak is er een energiedip na de lunch. Dan is het heel effectief om een energizer te doen. Pas dan wel op met sterk fysieke oefeningen, waar op dat moment niet iedere maag blij mee is.

Nevendoelen
Vele energizers hebben ook een nevendoel.
* Stimuleren van creativiteit  * Samenwerken   * Observeren   * Luisteren   * Contact maken  *
* Bewegen  * Reageren   * Uit de comfortzone stappen  * Verhogen van de bewustwording  * Inleven

Afhankelijk van het doel van de training en de keuze van de energize, kan de trainer zich ook richten op de nevendoelen.

Gebruiker
Trainster Sarah Munoz met wie ik regelmatig samenwerk schreef het volgende over het gebruik van de energizers.
Als trainer en mentor ben ik voortdurend bezig met beweging, vernieuwing in mijn trainings- en lesprogramma’s en inspelen op wat er speelt in de groep. Bovendien wil ik steeds opnieuw geïnspireerd worden en nieuwe elementen inbrengen die cursisten verrassen. In mijn voorbereiding van een programma voor een training of lesdag zijn de 55 energizers van Karen de Vries vaste kost voor mij. Ik gebruik de energizers als start, break of afsluiting van de dag. Het boekje biedt speelse werkvormen en werkvormen waar een duidelijk leermoment in zit. Het is gemakkelijk te gebruiken en meestal heb ik binnen een kwartier een aantal leuke energizers eruit gepikt die goed beschreven staan en gemakkelijk in te zetten zijn. Ik gebruik het boekje ook vaak als inspiratie. Mijn eigen werkvormen of cases voeg ik samen met elementen van werkvormen uit het boekje. Zo ontstaan er nieuwe en creatieve werkvormen die mijn programma net even anders maken.
Dus ben je trainer of docent, dan is dit een handig boekje dat je snel kan inspireren om net even iets extra’s aan je programma toe te voegen.
Sarah Munoz Trainer bij van der Hilst communicatie

Bestellen
Het e-boekje kun je bestellen: E-boekje ‘Het vuur in jou’ met 55 energizers . Het kost € 15,00 en je kunt meteen met Ideal betalen.
Meer energizers beschrijf ik in mijn bibliotheek met speelse werkvormen.

Leren met energie en plezier, dat is het doel van alle oefeningen

Bewaren

Bewaren

Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg!

Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg!

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!

Die Hollandse uitspraak appelleert aan stilstand. Niet bepaald bevordelijk voor creativiteit en groei.

Blijf vooral waar je bent. Blijf vooral binnen. Doe niks onverwachts, of geks, of nieuws. Dan weet je zeker dat jouw leven saai is, zonder avontuur, enthousiasme en vooruitgang.
Wie hier niet voor kiest begeeft zich op het pad van de oneindige mogelijkheden. Ontdek en bewonder de grootsheid van jezelf en de wereld.

Ik schreef een oefening: “gewoon gek”, die creativiteit stimuleert.
Je kunt de oefening alleen doen of met een groep. Je ontdekt meteen je eigen drempels en onzekerheden.
* ik doe wel heel gek
* als de buren me maar niet zien/horen
* moet je mij nu zien

Schakel de kritische stem (ouder) in jezelf uit en geniet. Luister naar het kind in jezelf, die vind het heerlijk om te bewegen en geluid te maken.
Als je door alle commentaar heen toch doorgaat zul je een immense vrijheid, speelsheid en geluk voelen.

Deze oefening inspireerde mij om mijn dagelijkse recht toe recht aan gezwommen baantjes in zee te vervangen door “waterdansen”.
Mijn hele lichaam beweegt, het weet precies waar het zin in heeft. Het geeft zo’n plezier. Mijn hele wezen voelt de vrijheid in het water.
Mijn kind is blij en ik beweeg meer spieren dan met de gebruikelijke baantjes. Mijn lichaam wil bewegen, het vraagt erom.

Doe maar gek, dan voel je de vrijheid van je bestaan.

Doe maar gek, dan doe je nog niet gek genoeg

Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg.

( deze tekst schreef ik op 27 augustus in de lege ruimtes van een bankfolder toen ik een half uur bij de bank in Ligourio moest wachten)
Vrijheid en inspiratie liggen overal te wachten.

Andere gerelateerde artikelen
: Silly walks
en Speelse werkvormen. Waarom eigenlijk?

Speelse werkvormen. Waarom eigenlijk?

Speelse werkvormen. Waarom eigenlijk?

Onbekommerd spelen

Pieter Breughel de oude. Kinderspelen. (detail)

Karen weet je nog een leuke werkvorm? Die vraag komt wekelijks voorbij. Leuk, want meestal verzin ik wel wat en kan ik mijn creativiteit de vrije teugel geven.
Spelen is leren en ontdekken. Spelen is iets leuks doen en tegelijkertijd iets leren…….. voor kinderen.
Volwassenen zijn vaak het kind in zichzelf vergeten en vinden spelen eng.
De vrijheid om onbelemmerd te ontdekken is begrensd met vele gedachten.
* Wat denken ze wel niet van mij?
* Wat doen de anderen?
* Hoeveel tijd hebben we?
* Word ik niet vies?
* Wat levert het op?
Onbegrensde vrijheid is eng, want je weet niet waar het toe leidt. En dat is nu net de bedoeling.
Ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

Mijn motto ‘smorgens vroeg is altijd: “De wereld ligt voor me open. Alles is mogelijk”. Want dan hoor ik de vogeltjes fluiten of zie de uitgestrekte weidelandschappen van Holland voorbij razen vanuit de auto. In de loop van de dag vergeet ik dat perspectief. Dan moet er weer van alles en zijn de kaders weer zeer beperkt. En ook ik heb die kaders nodig, want als ik me niet veilig voel, zal ik niet snel een nieuwe zone durven exploreren.
Ik verzon een oefening: “Kom je buiten spelen”, vanuit de belevingswereld van een kind.
Zonder kaders en tijdens het verzin-proces wilde ik zelf ook telkens weer kaders aanbrengen en ik schrapte ze weer. Ik voerde de oefening uit met een grote groep en alle belemmeringen en wensen werden zichtbaar.
Geef je jezelf de kans om echt te spelen, te ontdekken? Welke belemmerende gedachten kom je tegen? Welke ontdekkingen deed je? Wat was er heerlijk aan? Hoe was het om achter de hele groep aan werkelijk naar buiten te gaan? Waar had jij zin? Welke zin liet je varen en waarom? Welke zin heb je doorgezet? Hoe was het om te hinkelen? Hoe was het om een sigaretje te gaan roken? Hoe was het om je te verzetten tegen de opdracht? Hoe was het om je gezicht te laten zien?
…………. Zo kan ik nog wel even door gaan. Alles mocht er zijn, ik velde geen oordelen, wat op zichzelf al een leerschool was..

Deze oefening heeft een enorm potentieel en is tegelijkertijd een sprong in het diepe. Er is wel leer-en ontdek-bereidheid nodig om deze oefening te kunnen doen, anders creëer je alleen maar onzekerheid en weerstand.
Spelen geeft, voor velen die gewend zijn overwegend met het hoofd te werken, een andere dimensie. Als je speelt, spreek je je intuïtie, beweging, impulsen, zin, hart, of hoe je het maar wilt noemen, aan. Dat laat je nieuwe mogelijkheden van jezelf ontdekken. Mogelijkheden die in de werkomgeving vaak worden vergeten. En toch is deze van onschatbare waarde voor plezier, talentontwikkeling, innovatie, binding…..

Spelen dus!
De meeste speelse werkvormen die ik beschrijf zijn toegeschreven op een leerdoel, gekaderd dus.
Heb de moed om te gaan spelen, om iets nieuws te proberen. Het kan eigenlijk niet mislukken, zoals je met bovenstaand voorbeeld al ziet.
Vele speelse werkvormen beschrijf ik op mijn website: www.communicatie-presentatie.nl