De roep om creativiteit

De roep om creativiteit

De linkerkant praat, de rechterkant ervaart.

De roep om creativiteit hoorde ik in 2011 heel vaak. Waarom komt die roep juist nu ineens zoveel voor?
Juist nu, omdat zekerheden verdwijnen en alles op zijn kop lijkt te staan. Oude waarden brengen kennelijk geen geluk.
Juist nu, omdat een verharding van waarden optreedt in onze samenleving.
Juist nu, omdat een rationele benadering niet voldoende is om gelukkig te zijn in je werk.
Omdat je werk wilt doen waarin je een waardevolle bijdrage levert.
Omdat leven en werken verbonden zouden moeten zijn en niet gescheiden.
Omdat de gehele mens en het natuurlijke leven niet mee mogen doen in de vragen die het werk nu aan je stelt.
Omdat heel veel mensen het zat zijn om te werken, alleen uit materialistisch oogpunt.

De afgelopen maand ontmoette ik een paar collega’s die heel graag hun creativiteit weer wilden ontdekken.
*Toen ze me zag zei ze meteen ‘zingen’. We hadden elkaar al eens eerder ontmoet tijdens een twitteretentje. Ze vertelde me toen dat ze graag wilde zingen, maar niet durfde, omdat iedereen altijd zei dat ze het niet kon. Nu een jaar later zag ze mij en schreef meteen op dat ze nu toch echt ging zingen.
*Hij zat onderuit gezakt op de stoel, tijdens de workshop over social media. Ik vroeg hem of hij er eigenlijk wel zin in had. ‘Ik wil eigenlijk alleen maar een scenario schrijven, een oude droom’, zei hij.
*Zij schreef mij dat ze niet kon komen op de dag van de workshop talking sticks maken, maar er wel van droomde om weer creatief te kunnen zijn. We wisselden een paar mails uit en een paar dagen later mailde ze: ‘Karen ik heb een middag vrij genomen en ben gaan schilderen, het was heerlijk en er kwamen zomaar kinderschilderijtjes uit.’
* ‘Ik ben weer ochtendpagina’s gaan schrijven, met de hand en er komen alweer mooie ontdekkingen uit. Ik heb er een speciale plek voor gemaakt net als jij met je kleine witte bureautje. Ik zag dat bij jou staan en toen je erover vertelde, dacht ik: dat moet ik ook weer gaan doen.’ En zo geschiedde.

Deze vier creatievelingen vertelden mij hun verhaal deze maand. Ze voelden dat ze hun creativiteit de ruimte wilden geven en dat iets in hen ze tegenhield. Ze waren op zoek naar de eerste stap om te durven, te geloven in zichzelf en de weg vrij te maken om te creëren.

Linkerhersenhelft
We leven in een tijd waarin de waarden van de linkerhersenhelft beloond worden. Een tijd waarin onze prestaties nooit voldoende lijken en we hollen dus achter die ratelende linkerhersenhelft aan, die een hoop stress veroorzaakt en ons afgescheiden houdt van onze werkelijke drijfveren en verbondenheid.
Met linker hersenhelft kunnen we spreken, analyseren, categoriseren, calculeren. De linkerhersenhelft denkt in een rechte lijn en is heel praktisch. Deze houdt zich bezig met het verleden en met de toekomst. Alle indrukken van het moment worden in details geordend en georganiseerd. Het legt verbanden met wat we in het verleden hebben geleerd en voorspelt alle mogelijke uitkomsten in de toekomst. Dat ratelen van de hersenen verbindt onze interne wereld met onze externe wereld. Het is de stem die zegt ‘Ik ben, ik ben’ en maakt ons daarmee afgescheiden van de rest van de wereld.

Rechterhersenhelft
In de rechterhersenhelft draait het allemaal om NU. Zij denkt in beelden, zij weet hoe dit moment ruikt, voelt, smaakt en klinkt. Zij is onze intuïtie. Zij voelt dat we een wezen van energie zijn en verbonden met alle energie om ons heen en dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. De rechter hersenhelft creëert, is tijdloos, empathisch en verbonden. De mensen die de rechterhersenhelft gebruiken zien het geheel. Zij kunnen samen delen en creëren.
Dat is precies waar het in onze tijd aan ontbreekt: Saamhorigheid. Hoewel alle voorwaarden ervoor zijn geschapen, blijven we in het verleden leven. Alle mensen zijn uitgestroomd over de hele wereld en via internet kan iedereen elkaar bereiken. Saamhorigheid ligt klaar, maar we reageren nog met angst vanuit een verleden, door de overmacht van onze linkerhersenhelft. Verbondenheid en creativiteit zijn nodig om nieuwe wegen te vinden in onze vastgelopen wereld.

Jill Bolte Taylor is een neuroanatoom en heeft een herseninfarct gehad waar ze volledig bovenop gekomen is. Zij vertelt haar verhaal en heeft de grote verschillen tussen de hersenhelften zelf ervaren toen haar linkerhersenhelft niet meer functioneerde.

Succes door verbinding
Werkelijk succes bereik je met de ontwikkeling van beide hersenhelften.
In deze tijd van grote veranderingen is de behoefte aan creatieve impulsen en oplossingen groot. De overheersing van de gaven van de linkerhersenhelft hebben een sterk individu gerichte samenleving, crises en oorlogen gecreëerd. Het wordt tijd om naar een natuurlijke ordening terug te keren, waarin integratie en begrip een grote rol spelen, onze intuïtieve vaardigheden krachtiger worden en er een nieuw wereldbeeld kan ontstaan vanuit het perspectief dat alles en iedereen onderling verbonden is. Zo kan de onbalans hersteld worden.

Kunstenaars zijn mensen met een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft. Zij kunnen ons leren verbinding te maken tussen de twee. De leraarkunstenaar heeft beide hersenhelften ontwikkeld, kan aansluiting vinden en een opening bieden tot het nieuwe leren door ervaring en creativiteit.
Deze mensen hebben we op dit moment hard nodig om tot een vollediger bewustzijn en harmonieuze acties te komen en een verandering te bewerkstelligen.

In de geschiedenis zijn mooie voorbeelden van succesvolle mensen die hun beide hersenhelften in grote mate ontwikkeld hadden. Winston Churchill was strateeg en kunstschilder.
Leonardo Da Vinci was kunstschilder, beeldhouwer en ontwerper van een helikopter.

Je kunt de rechterhersenhelft ontwikkelen door kunstzinnige uitingen, zoals schrijven, tekenen, musiceren, toneel spelen en door naar muziek te luisteren.

Begin nu
Zonder een daadwerkelijke stap te maken komen dromen en wensen ook niet uit. Zet de eerste stap en begin. Thuis en op het werk. Verbinding brengen in teams, samenwerken, ervaren in plaats van alleen maar te praten over. Creëer ruimte en tijd om te kunnen beginnen. Laat de creativiteit stromen.

Tips voor de aanstaande kerstvakantie
* Haal die vergeten gitaar, of schildersspullen van de zolder en speel.
* Als er kinderen in de buurt zijn, speel, teken, plak, knip, zing met ze mee.
* Bezoek een museum, concert of toneelvoorstelling.
* Richt in je huis een hoekje in dat alleen voor jou is, voor je creatieve kind.
* Koop kleurpotloden, papier, een mooi schrift en begin.
* Maak een wandeling in de natuur, alleen en schrijf erover.
* Schrijf je nu in voor een creatieve workshop. In januari beginnen veel cursussen weer.

Mijn creatieve workshops voor 2012
Ik help anderen om weer creatief te zijn, om weer samen te zijn, om authentiek te zijn, zodat we een liefdevolle en begripvolle samenleving creëren. Ik werk met theaterwerkvormen, schrijven en schilderen en de natuur, om werkelijk te ervaren dat je potentieel groot is , groter dan je tot nu toe dacht. De linkerkant praat, de rechterkant ervaart. Ik breng ze samen.

Workshop praatstok maken, waarin je jouw creativiteit (her)ontdekt en een prachtig middel tot communicatie en saamhorigheid maakt. 21 januari in Utrecht. De praatstok. Lees wat de praatstok betekent.

Workshop: De muze in jou, om je creatieve kind tot leven te wekken. ( 1 dag in Woerden) 12 mei, 19 mei, 2 juni 2012

Workshop De godin in jou, voor vrouwen van 50+ die een nieuwe richting aan hun leven willen geven en op zoek zijn naar hun authentieke waarden en verlangens. 12 – 19 aug. 2012 in Epidavros, Griekenland.

Workshop: Verhalen vertellen, waarin je op een levendige manier verhalen leert vertellen, een praatstok maakt en de methode van de praatstok leert toe te passen. 11 februari in Utrecht en 29 april – 6 mei in Epidavros, Griekenland

Workshop: Creatieve werkvormen om samen te werken, waarin je werkvormen leert om teams in beweging te krijgen en vertrouwen en samenwerken te stimuleren. 16 maart in Utrecht en 29 juli – 5 aug. 2012 in Epidavros, Griekenland

Workshop:Verhalende fotografie De kracht van verbeelding. Maak je eigen beeldverhaal geïnspireerd door verhalen in het Griekse culturele landschap. Van 9 – 16 sept. 2012 in Epidavros, Griekenland

Workshop: Schilderen en plein air Buiten schilderen met de kleuren en geuren van het Griekse landschap. Van 2 – 9 sept. 2012 in Epidavros, Griekenland

Workshop: acteren /elementair spel Bespeel het moeilijkste instrument dat er is : jezelf. Voor trainingsacteurs die geen toneelopleiding hebben gehad. Van 22 – 29 juli 2012 in Epidavros, Griekenland

Teamcoaching. Waarin ik teams op een creatieve manier begeleid naar onderling vertrouwen en een hechte samenwerking. ( 1 of 2 dagdelen in Nederland)

Meer artikelen in dit magazine over creativiteit.

Wat is jouw actie om tot meer creativiteit te komen?
Reageer en vertel jouw verhaal.

Ik wens je een creatief 2012
Karen de Vries

De rechter van Mesle

De rechter van Mesle

Een verhaal over oordelen

De rechter van Mesle

Twee advocaten maakten voor de rechtbank luid misbaar.
Het was een kleine provinciestad,
die dus een kleine balie had.
De rechter zat er zelden met de handen in het haar.
Nu dacht hij: wat verward is deze zaak en hoe pietluttig.
Hier al te diep op ingaan, lijkt mij helemaal niet nuttig.
Hij nam twee strootjes. ’t ene lang,
’t andere kort. Hij was niet bang
een vuist te maken, want dat kneepje was hem wel bekend.
Je laat op tijd je vuist goed zien als de slimste bent.
De advocaat van de verdediging mocht kiezen en riep luid:
“Ik heb het grootste strootje. Mijn cliënt gaat dus vrijuit!”
Het hof, heel verontwaardigd,
riep uit: “Is dat een vonnis? Zeg ons hoe u dat rechtvaardigt!”
De rechter zei: “Ik leg u toch geen strobreed in de weg?
Wind u vooral niet op en word niet boos als ik u zeg:
hoe vaak velt u lukraak een vonnis, zomaar zonder strootje?
U doet zich ernstig voor, maar neemt de mensen in het ootje!”

Bron: de verhalen van La Fontaine

Trek jij een strootje als je een oordeel velt?
Wie neem jij in het ootje als je een oordeel meldt?

Werkvorm: Laat de deelnemers na het verhaal hun eigen verhalen vertellen met de methode van de praatstok naar aanleiding van bovenstaande twee vragen.

Mooie onthullingen gewenst.

Karen de Vries

Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart

Een goed verhaal boeit, prikkelt en inspireert. Als je geraakt wordt door een verhaal, is de impact groot. Je herinnert je het verhaal later nog, het heeft iets in je wakker gemaakt, iets van jou geopenbaard. Iedereen luistert graag naar een goed verhaal. Een verhaal kun je meebeleven omdat het een beeld is. Het prikkelt de fantasie, het beeldend vermogen. Het verhaal is een metafoor. Een verhaal raakt iets van de diepere, nog onbekende wereld in ons. Het raakt een gevoel, een emotie, een verlangen, een levensreis, spirituele krachten. Verhalen raken het hart, openen het hart en geven op die manier inzicht in wat verborgen leek en zich nu kan openbaren.
Verhalen helpen ons om onze levensweg te ontdekken en te volgen.

Onze wereld luistert te weinig naar verhalen. We denken in concepten, in doelen, in macht en geld. We zijn afgesneden van het hart. Verhalen brengen de connectie met het hart en de ziel terug.
In deze tijd waarin iedereen gegrepen is door crisis, oorlog, maar ook bevrijding van dictators, is de zoektocht terug naar het hart van wezenlijk belang. De afgescheidenheid van het hart brengt chaos en verwarring. Verhalen helpen om weer een heel mens te worden, om te voelen dat het leven een persoonlijke reis is, die verbinding heeft met andere reizen. Van verhalen leren we dat we in verbinding staan met alles wat is.

Er zijn zoveel verschillende verhalen, persoonlijke verhalen, volksverhalen, dierenverhalen, natuurverhalen, sprookjes, sagen, legenden, mythen.

Joseph Campbell zegt over mythen. ‘De mythe is een metafoor. De voorstellingswereld van de mythologie is een symbool voor de spirituele krachten binnen in ons; als hij wordt uitgelegd als zou hij betrekking hebben op historische of natuurlijke gebeurtenissen, waarvan de wetenschap aantoont dat ze niet plaats gevonden kunnen hebben, ben je op de verkeerde weg.
Mythen zijn niet afkomstig uit een systeem van concepten; ze zijn afkomstig uit een systeem van leven; ze komen uit een dieper centrum. Mythen komen van waar het hart zetelt en waar de ervaring is, ook al vraagt het verstand zich af waarom mensen die dingen geloven. Mythen verwijzen niet naar de feiten; mythen verwijzen voorbij de feiten naar iets dat de feiten bezield. In wezen zijn mythologieën enorme gedichten die vertolkingen zijn van inzichten en enigszins een idee geven van de pracht, het mirakel en het wonder van leven.’

Verhalen vertellen of voorlezen

In een training of andere lessituatie kun je een verhaal als metafoor gebruiken.
Open met een verhaal. Je kunt het vertellen of voorlezen. Vertel het beeldend, met beweging en emoties. De luisteraars zullen met je mee ademen.
Jouw verhaal is een krachtig middel om de persoonlijke verhalen van de cursisten te openen. Jouw verhaal zal hun harten openen. Zorg dat ze in die modus blijven, door ze meteen zelf te laten vertellen of hun associaties te laten opschrijven of te tekenen. Voor je het weet sluit iedereen zijn gevoel weer en gaan ze over tot de orde van de dag en heeft het verhaal haar impact misgelopen.
Een verhaal is een krachtig middel om het hart te openen.

Vertellen met de talking stick

Om de magische sfeer van het verhaal te behouden kun je gebruik maken van de praatstok (talking stick).
Vraag iedereen om meteen na het verhaal enkele associaties met een persoonlijk verhaal op te schrijven of te tekenen. Kleurpotloden helpen om beeldend, associatief en kleurrijk te blijven. Kleurpotloden maken verbinding met de creatieve eigenheid van het kind in ons, onze rechterhersenhelft. Een pen maakt verbinding met de linkerhersenhelft, ons denken, verantwoordelijkheid. Dat wil je niet.
Daarna mag iedereen zijn eigen verhaal vertellen, zonder onderbrekingen en vragen van anderen. Geef de verteller een kleurrijke, beeldende talking stick in handen. Dat houdt de magie en de aandacht vast. Als de verteller uitgesproken is, neemt iemand anders de talking stick over en vertelt zijn eigen verhaal.
Pas na alle verhalen volgt een samenvatting, nabespreking of conclusie, zodat iedereen tijdens de vertelronde in contact met het hart blijft.

Een verhaal onthult de mysteries van het leven.

Verhalen kun je vinden op deze website onder het kopje: Verhalen
Een website vol met volksverhalen: Volksverhalen Almanak
De betekenis en het gebruik van de talking stick beschrijf ik op: Talking stick
Wil je jouw persoonlijke talking stick maken? Kom dan naar de workshop:Talking stick maken

Ter inspiratie: Het boek van Joseph Campbell: ‘Wat mythen ons vertellen’

55 contact- en kennismakingsoefeningen

55 contact- en kennismakingsoefeningen

Namasté

Mijn tweede e-boekje bevat 55 speelse werkvormen voor contact- en kennismaking voor training en opleiding.

Doel
Het doel van kennismaking en contact maken is om vertrouwen en veiligheid te creëren om samen te kunnen werken. Hoe meer we van iemand weten, hoe meer vertrouwen we kunnen hebben.
Contact maken is de basis van elke training en scholing. Om te kunnen leren is het belangrijk om veiligheid te voelen, zodat je uit de comfort-zone durft te stappen en jezelf blootgeeft.
Om contact te maken moet je iets over jezelf onthullen. Dat begint al bij het kennen van elkaars naam. Er zijn veilige onthullingen en gedurfde onthullingen. Naar gelang het niveau van de groep en de leerdoelen van de groep kan de trainer kiezen voor spelvormen die veilig tot zeer gedurfd zijn.

Inhoud
In dit boekje heb ik gekozen voor 4 categorieën.
– Kennismakingsoefeningen voor een eerste kennismaking, om iets te weten te komen over de ander.
– Contactoefeningen zijn vaak non-verbaal en zorgen voor een gevoelsmatig contact en stimuleren de non-verbale uitdrukkingskracht. Contact maken door elkaar te vertrouwen, door samen te lachen, door elkaar te helpen, door je in te leven in de ander, door samen iets te verzinnen.
– Verdiepende kennismaking vraagt van de deelnemers dat ze meer van zichzelf laten zien.
– Speelse kennismaking reikt theatrale spelvormen aan, waarin ook fantasie en durf gevraagd worden.

Spel
Veel werkvormen zijn speloefeningen. Door te spelen spreek je meer in jezelf aan dan alleen het denken. Het vraagt durf, fantasie, beweging, associaties, inleving en samenspel, die het contact maken enorm bevorderen.

Inleven in de ander betekent: luisteren naar de ander, een andere zienswijze respecteren, in elk geval je best doen om de ander te begrijpen. Het zijn vaak vergeten vaardigheden, die wel aangeleerd kunnen worden.

Met spel bevorder je een gevoel van vrijheid. Het gevoel geaccepteerd en gerespecteerd te worden, het gevoel serieus genomen te worden. In deze oefeningen worden ook geen spelaanwijzingen gegeven. Het is niet het doel om te leren toneelspelen. Spel is een middel om te durven jezelf van verschillende kanten te laten zien en fantasie en creativiteit, vaardigheden van de rechterhersenhelft te ontwikkelen.

Namasté
Namasté is een mooi woord dat ‘ja zeggen tegen de ander’ betekent.
Dit woord uit het Sanskriet betekent letterlijk: ‘ik buig voor jou’, in de betekenis van: ik respecteer jou, ik eer jou.
‘Ja’ zeggen is erkennen. Erkennen van jezelf en erkennen van de ander.
Als je ‘namasté’ zegt, erken je de ander volledig, voordat er oordelen komen over gedrag of meningen.
Zo erken je dat het wezen daar hetzelfde is als het wezen hier. Als je dit doet zal de ander op een diepere laag je woorden en je toon herkennen en het respect dat ervan uitgaat opmerken.
Door dit te doen bewerkstellig je ook in jezelf een verandering. Je hebt het  besluit genomen om de mens achter de dagelijkse gedragingen te erkennen. Voor je kunt oordelen heb je de ander als mens geaccepteerd. Dat is het begin van contact maken.

Bestellen
Het e-boekje kun je bestellen via mijn website. Het kost  € 15,00 en je kunt direct met Ideal betalen.
De link krijg je dan automatisch via een email. Veel plezier ermee.
Aanbieding
Bestel de twee e-boekjes  ‘Het vuur in jou’ met 55 energizers en ‘Namasté’ tegelijkertijd en je krijgt een fikse korting. Twee boekjes met 110 werkvormen voor € 25,00

Contact is het begin van vertrouwen, vriendschap en vrede

 

Bewaren

Workshop praatstok maken

Workshop praatstok maken

Paarse praatstok met een slang, schelpen, een veer en bloedrode uiteinden. Mijn eigen stok.

De praatstok (talking stick)

De talking stick verbindt, en laat ons luisteren en spreken vanuit het hart.’

De praatstok, (ook wel talking stick genoemd), wordt in de indiaanse cultuur gebruikt door de raadsleden om ‘het heilige standpunt’ te delen, waarbij de leden in een circel zitten, wat een gevoel van gelijkwaardigheid symboliseert.

Alleen degene die de praatstok vasthoudt mag spreken. Zo wordt de stok van de ene naar de andere spreker doorgegeven. De mening van de spreker wordt gerespecteerd, iedereen luistert, niemand onderbreekt, niemand spreekt voor zijn beurt. De spreker kan ook een antwoordveer geven aan degene van wie hij een antwoord wil. Indiaanse kinderen leren al heel jong, vanaf driejarige leeftijd, te luisteren. Het is een persoonlijke eer om iedereen zijn of haar verhaal toe te staan.

De praatstok kan gebruikt worden in vergaderingen, bij het vertellen van verhalen, een ceremonie, een groep waar belangrijke beslissingen genomen worden en in opleidingen en trainingen.
Ik maakte zelf voor het eerst gebruik van de praatstok, toen ik 28 leerlingen van de 4e en 5e klas van een  gymnasium het verhaal van de Oresteia liet vertellen. De magie van de stok gaf rust en aandacht en zorgde er voor dat iedereen naar elkaar luisterde en elkaar aanvulde.

De praatstok herinnert ons eraan om de mening van ieder levend wezen te respecteren. Als we naar de wijsheid en lessen van anderen luisteren, kunnen we elkaar beter begrijpen en op een respectvolle manier met anderen omgaan.

Een praatstok is een persoonlijk attribuut. De kleuren en versieringen hebben een grote betekenis voor de eigenaar.
Het hout van mijn praatstokken heeft al een verhaal. Het verhaal van de olijf, de vredestak. Lees meer.
Daar voeg jij jouw persoonlijke symbolen aan toe.
Nieuwe site voor de talking sticks: talking-stick.nl

Workshop

talking stick

Deze talking stick maakte ik in de serie vrij werk. Verkocht

Maak je eigen praatstok, van olijfhout dat ik van onze eigen olijfbomen in Epidavros heb meegebracht.
De kleuren en symbolen kun je zelf kiezen. Er is acrylverf, er is een houtbrander, er zijn schelpen en er zijn inspirerende voorbeelden van stokken en symbolen.
‘sMorgens beschilder je de stok en kun je er eventueel symbolen in branden. In de middag kun je je stok te versieren. Aan het eind van de middag zullen we de praatstokken op passende wijze inwijden.

Deze praatstok maakte ik in opdracht van Circel der Seizoenen met al haar kleuren en symbolen.

 

 

 

 

Lees meer op www.talking-stick.nl
Dit prachtige hout wacht op jou!

Namasté

Karen de Vries