Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart

Een goed verhaal boeit, prikkelt en inspireert. Als je geraakt wordt door een verhaal, is de impact groot. Je herinnert je het verhaal later nog, het heeft iets in je wakker gemaakt, iets van jou geopenbaard. Iedereen luistert graag naar een goed verhaal. Een verhaal kun je meebeleven omdat het een beeld is. Het prikkelt de fantasie, het beeldend vermogen. Het verhaal is een metafoor. Een verhaal raakt iets van de diepere, nog onbekende wereld in ons. Het raakt een gevoel, een emotie, een verlangen, een levensreis, spirituele krachten. Verhalen raken het hart, openen het hart en geven op die manier inzicht in wat verborgen leek en zich nu kan openbaren.
Verhalen helpen ons om onze levensweg te ontdekken en te volgen.

Onze wereld luistert te weinig naar verhalen. We denken in concepten, in doelen, in macht en geld. We zijn afgesneden van het hart. Verhalen brengen de connectie met het hart en de ziel terug.
In deze tijd waarin iedereen gegrepen is door crisis, oorlog, maar ook bevrijding van dictators, is de zoektocht terug naar het hart van wezenlijk belang. De afgescheidenheid van het hart brengt chaos en verwarring. Verhalen helpen om weer een heel mens te worden, om te voelen dat het leven een persoonlijke reis is, die verbinding heeft met andere reizen. Van verhalen leren we dat we in verbinding staan met alles wat is.

Er zijn zoveel verschillende verhalen, persoonlijke verhalen, volksverhalen, dierenverhalen, natuurverhalen, sprookjes, sagen, legenden, mythen.

Joseph Campbell zegt over mythen. ‘De mythe is een metafoor. De voorstellingswereld van de mythologie is een symbool voor de spirituele krachten binnen in ons; als hij wordt uitgelegd als zou hij betrekking hebben op historische of natuurlijke gebeurtenissen, waarvan de wetenschap aantoont dat ze niet plaats gevonden kunnen hebben, ben je op de verkeerde weg.
Mythen zijn niet afkomstig uit een systeem van concepten; ze zijn afkomstig uit een systeem van leven; ze komen uit een dieper centrum. Mythen komen van waar het hart zetelt en waar de ervaring is, ook al vraagt het verstand zich af waarom mensen die dingen geloven. Mythen verwijzen niet naar de feiten; mythen verwijzen voorbij de feiten naar iets dat de feiten bezield. In wezen zijn mythologieën enorme gedichten die vertolkingen zijn van inzichten en enigszins een idee geven van de pracht, het mirakel en het wonder van leven.’

Verhalen vertellen of voorlezen

In een training of andere lessituatie kun je een verhaal als metafoor gebruiken.
Open met een verhaal. Je kunt het vertellen of voorlezen. Vertel het beeldend, met beweging en emoties. De luisteraars zullen met je mee ademen.
Jouw verhaal is een krachtig middel om de persoonlijke verhalen van de cursisten te openen. Jouw verhaal zal hun harten openen. Zorg dat ze in die modus blijven, door ze meteen zelf te laten vertellen of hun associaties te laten opschrijven of te tekenen. Voor je het weet sluit iedereen zijn gevoel weer en gaan ze over tot de orde van de dag en heeft het verhaal haar impact misgelopen.
Een verhaal is een krachtig middel om het hart te openen.

Vertellen met de talking stick

Om de magische sfeer van het verhaal te behouden kun je gebruik maken van de praatstok (talking stick).
Vraag iedereen om meteen na het verhaal enkele associaties met een persoonlijk verhaal op te schrijven of te tekenen. Kleurpotloden helpen om beeldend, associatief en kleurrijk te blijven. Kleurpotloden maken verbinding met de creatieve eigenheid van het kind in ons, onze rechterhersenhelft. Een pen maakt verbinding met de linkerhersenhelft, ons denken, verantwoordelijkheid. Dat wil je niet.
Daarna mag iedereen zijn eigen verhaal vertellen, zonder onderbrekingen en vragen van anderen. Geef de verteller een kleurrijke, beeldende talking stick in handen. Dat houdt de magie en de aandacht vast. Als de verteller uitgesproken is, neemt iemand anders de talking stick over en vertelt zijn eigen verhaal.
Pas na alle verhalen volgt een samenvatting, nabespreking of conclusie, zodat iedereen tijdens de vertelronde in contact met het hart blijft.

Een verhaal onthult de mysteries van het leven.
Storytelling event

Storytelling event
Workshop storytelling 
in Epidavros
Verhalen kun je vinden op deze website onder het kopje: Verhalen
Een website vol met volksverhalen: Volksverhalen Almanak
De betekenis en het gebruik van de talking stick beschrijf ik op: Talking stick
Wil je jouw persoonlijke talking stick maken? Kom dan naar de workshop:Talking stick maken

Ter inspiratie: Het boek van Joseph Campbell: ‘Wat mythen ons vertellen’

Elf tips voor een interactieve presentatie

Elf tips voor een interactieve presentatie

Wil je jouw presentatie tot een succes maken en heel precies aansluiten bij jouw publiek?
Natuurlijk wil je dat. Neem je publiek serieus en gebruik hun kennis, inventariseer hun behoeftes en maak de presentatie samen.
Jij bent de expert en kunt op ieder moment besluiten wat je wel en niet zult vertellen. Zorg ervoor dat je presentatie flexibel blijft.
Bij kleine groepen kun je dit gemakkelijk doen. Het wordt dan een mix van presenteren en een workshop.
Je betrekt je luisteraars bij de presentatie, je sluit direct aan bij hun behoeftes, kortom je geeft ze wat ze nodig hebben en bovendien geef je de luisteraars energie door mee te mogen doen.

Zelf vragen stellen
Stel gerichte vragen aan de groep, om te weten te komen wat ze over het onderwerp weten. Dat hoef je dan niet meer te vertellen.
Stel gerichte vragen om hun vragen te achterhalen, zodat je met je presentatie kunt aansluiten.

Vragen laten stellen
Geef de luisteraars regelmatig de gelegenheid om vragen te stellen. Waardeer hun betrokkenheid en geef antwoord.

Behoefte peilen
Laat de luisteraars individueel, met de buurman of in een groepje een opdracht uitvoeren.
‘Wat heb jij nodig om onbezorgd te kunnen studeren?’ Verzamel de uitkomsten en  geef de antwoorden tijdens je presentatie.

In groepjes een probleem oplossen
Geef een case waarin een probleem opgelost moet worden en laat het groepje een oplossing verzinnen. De oplossingen kunnen besproken worden en jij als presentator kunt aanvullende informatie geven of bijsturen.

Nu ter plekke een aanvraag/formulier laten invullen
In plaats van door te verwijzen kun je sommige dingen meteen laten doen, zoals hulp bieden bij het invullen van formulieren, aanvragen.

Een energizer tussendoor doen
Als de luisteraars lang zitten en luisteren, zakt de energie. Je kunt een korte energizer doen, om weer energie in het lichaam en het hoofd te brengen.

Iemand een ervaring laten delen
Vraag of iemand een ervaring met het onderwerp met de groep wil delen. Dat geeft betrokkenheid en de case kun je gebruiken om je informatie bij aan te laten sluiten.

Andere media
Gebruik verschillende media in je presentatie. Denk eens aan de website online, twitter, een gebruiksvoorwerp als metafoor, een tekening, video, audio, ervaringsdeskundige.
Hoe zou je twitter kunnen inzetten voor je presentatie?
Bedenk een hashtag en een paar prikkelende oneliners met doorlink. Geef de luisteraars de gelegenheid de door jou bedachte of zelfbedachte tweets over het onderwerp te verspreiden. Zorg er wel voor dat de hastag al vantevoren bekend is en ook door je collega’s gebruikt wordt.

Non-verbaal
Reageer op non-verbale signalen van de luisteraars. Benoem wat je ziet en stel een vraag.
‘Ik zie dat het jou erg interesseert, wat is het precies dat je interesseert?’
‘Ik zie dat je aandacht op dit moment ergens anders is. Wat wil jij weten over dit onderwerp?’

Neem de ander vooral serieus, houd oogcontact, luister naar het antwoord en probeer aandacht te krijgen bij de ander voor het onderwerp.

Zenden en ontvangen
Zorg dat je boodschap landt bij de luisteraars. Houd contact en laat stiltes vallen. Leg de boodschap als het ware bij de ander. Je kunt de bal alleen vangen als hij ook gericht is en je contact met de ander hebt.

Humor
Breng op een natuurlijke manier wat luchtigheid of humor in de presentatie.
Daarmee creëer je ontspanning en maak je contact.

Veel plezier met jouw interactieve presentatie.

Wellicht ook interessant voor jou:
Presenteren, de voorbereiding
Elevatorpitch

Theater is spelend leren!

Theater is spelend leren!

Repetitie in het theater van Epidavros
In toneelspelen komen vele disciplines uit communicatie, presentatie en teambuilding samen.
Theater maken is daarom een hele inspirerende, creatieve en effectieve vorm om ook als trainer jezelf te ontwikkelen en theatrale werkvormen te leren die je daarna zelf met je eigen groepen kunt doen.

Communicatie
Non verbale en verbale communicatie worden bewust ingezet. Alles wat je laat zien op het toneel heeft een betekenis. Je leert vanzelf helder te communiceren naar je medespelers en naar het publiek. Als je aan je neus krabt, dan heeft dat op het toneel een betekenis. Als je een woord met een emotie uitspreekt, dan krijgt het woord een specifieke betekenis. Vele woorden bewegen, innerlijk en uiterlijk en als je bij die beweging nog iets extra’s voegt geef je een hele bijzondere betekenis.
Als je toneel speelt wordt je je bewust van je non-verbale en verbale zeggingskracht.

Presentatie
Acteurs presenteren een rol, een toneelstuk. Het is de bedoeling dat het publiek meteen voelt en begrijpt wat de acteurs willen overbrengen. Stem, houding, beweging, tekst, samenspel en vormgeving zijn de geheimen van de overdracht.
In mijn theatercursussen zingen we, maken we samen geluiden en geven de woorden de klank die ze van zichzelf hebben. Zo leer je de kracht van je stem en adem te gebruiken, zodat de woorden vanzelf binnenkomen bij het publiek, opdat ze met je mee gaan ademen.
We werken met houding en beweging en zoeken samen naar de meest sprekende en authentieke uitdrukkingsvormen. We geven beweging aan de tekst, aan emoties.
De vormgeving is een hulpmiddel om de zeggingskracht te vergroten, om een sfeer neer te zetten, om ons verhaal in een context te plaatsen.
In onze presentatie (de voorstelling) zit alles wat wij zelf hebben gegeven en wij dragen dit over aan ons publiek om ze mee te laten leven, ademen en begrijpen.

Teambuilding
Theater maak je samen in een groep. De onderlinge afhankelijkheid is groot. Alle spelers geven een opbouwende bijdrage aan het einddoel: Een mooie voorstelling. De inspirerende werking op elke speler is enorm. Het proces van een voorstelling maken vergelijk ik altijd met een piramide. We beginnen heel breed, onderaan de piramide, met alle ideeën en vondsten van de hele groep. Langzamerhand ontstaan er vanzelf keuzes, of ik hak als regisseur de knopen door, en het topje van de piramide is de voorstelling.
Een voorstelling kan alleen slagen met de positieve bijdragen van alle deelnemers.

Creativiteit
Het maken van een voorstelling samen met een groep haalt alle creativiteit in je naar boven. Het is één grote ontdekking, omdat we er aan beginnen als we nog niet weten waar we uitkomen. Vol vertrouwen starten we en het geeft mij en ons iedere keer weer een enorme voldoening omdat we het beste uit onszelf halen.

Trainers
Wil je je eigen creativiteit (her)ontdekken en/of verruimen? Wil je je eigen communicatieve vaardigheden en presentatievaardigheden vergroten? Wil je theatrale werkvormen, die je alleen door ervaring door kunt geven, leren?….Ga dan spelen  als acteur in een (amateur)theatergroep.

Theatervakantie in Epidavros
Theater en vakantie, dat is ook echt zo. Samen met een groep speel je een Griekse tragedie in mijn eigen openluchttheater. We spelen ook een mooie poëtische tekst met een oud verhaal dat psychologisch, mythisch, geschiedkundig en persoonlijk vele mogelijkheden en inspiratie geeft.
We spelen het in Epidavros en dat is bijzonder. Want Epidavros zelf is een mythische plek en de antieke plaats Epidavros heeft een betekenis in het toneelstuk.
De schepen naar het mythologische Troje (1200 v. Chr.) vertrokken volgens Homerus in de “Ilias”, ook uit deze haven, die je vanuit ons theater, “Het Pevkotheatro” ziet liggen. Tijdens de cursus zullen we ook excursies maken naar het beroemde openluchttheater van Epidavros en daar voorstellingen bezoeken van de antieke tragedies. Je zit op de antieke stenen banken, zoals de mensen dat 2500 jaar geleden ook deden.
Je repeteert zelf een ochtend in dit immense theater, waar je leert je stem en beweging naar de hoogste regionen te zenden.
We bezoeken Mycene, de oude burcht van Agamemnon en spelen daar onze monologen en dialogen.
Epidavros is een oase aan de Saronische golf, waar je je toneeltekst leert aan het strand of op een terras.
Het kleine vissersdorp laat je kennis maken met de aandachtrijke, langzame en rijke Griekse hedendaagse cultuur. Lekker eten aan de haven, sinaasappels plukken in een boomgaard, herkend worden bij de bakker, zwemmen in een lauwe zee, de avondparade aanschouwen vanaf je terras, altijd een praatje of lekker alleen.

Accommodatie
Karen kent Epidavros heel goed. Er is voor iedereen een mooie accommodatie aanwezig. Kom je alleen, of kom je met je partner of gezin? Het is allemaal mogelijk. Op de website heeft Karen een keuze gemaakt voor drie geheel verschillende accommodaties. Maar er is meer en als je zin hebt in iets anders, vraag me maar.

Theatervakantie in Griekenland. De informatie vind je op Theatervakantie Epidavros.
Bel me of mail me met al je vragen.
De prijs op de pagina is exclusief accommodatie en de reis. Alles inclusief staat gelijk aan een 5- daagse training  in Nederland. Nu krijg je 2 weken les en leer je zoveel over (je eigen) communicatie, presentatie, teambuilding en theatrale werkvormen, dat je het komend seizoen jezelf zult verrassen en daarbij is het nog vakantie ook.
Reageer, vraag, laat je passie spreken en deel met ons. Velen gingen je al voor. Lees hun reacties op: Reacties cursisten Karidiès Epidavros

Archaia Epidavros, Argolida, Peloponnesos, Griekenland

Archaia Epidavros, de oase aan de Saronische golf

Zit jij straks hier?