Wil je jouw presentatie tot een succes maken en heel precies aansluiten bij jouw publiek?
Natuurlijk wil je dat. Neem je publiek serieus en gebruik hun kennis, inventariseer hun behoeftes en maak de presentatie samen.
Jij bent de expert en kunt op ieder moment besluiten wat je wel en niet zult vertellen. Zorg ervoor dat je presentatie flexibel blijft.
Bij kleine groepen kun je dit gemakkelijk doen. Het wordt dan een mix van presenteren en een workshop.
Je betrekt je luisteraars bij de presentatie, je sluit direct aan bij hun behoeftes, kortom je geeft ze wat ze nodig hebben en bovendien geef je de luisteraars energie door mee te mogen doen.

Zelf vragen stellen
Stel gerichte vragen aan de groep, om te weten te komen wat ze over het onderwerp weten. Dat hoef je dan niet meer te vertellen.
Stel gerichte vragen om hun vragen te achterhalen, zodat je met je presentatie kunt aansluiten.

Vragen laten stellen
Geef de luisteraars regelmatig de gelegenheid om vragen te stellen. Waardeer hun betrokkenheid en geef antwoord.

Behoefte peilen
Laat de luisteraars individueel, met de buurman of in een groepje een opdracht uitvoeren.
‘Wat heb jij nodig om onbezorgd te kunnen studeren?’ Verzamel de uitkomsten en  geef de antwoorden tijdens je presentatie.

In groepjes een probleem oplossen
Geef een case waarin een probleem opgelost moet worden en laat het groepje een oplossing verzinnen. De oplossingen kunnen besproken worden en jij als presentator kunt aanvullende informatie geven of bijsturen.

Nu ter plekke een aanvraag/formulier laten invullen
In plaats van door te verwijzen kun je sommige dingen meteen laten doen, zoals hulp bieden bij het invullen van formulieren, aanvragen.

Een energizer tussendoor doen
Als de luisteraars lang zitten en luisteren, zakt de energie. Je kunt een korte energizer doen, om weer energie in het lichaam en het hoofd te brengen.

Iemand een ervaring laten delen
Vraag of iemand een ervaring met het onderwerp met de groep wil delen. Dat geeft betrokkenheid en de case kun je gebruiken om je informatie bij aan te laten sluiten.

Andere media
Gebruik verschillende media in je presentatie. Denk eens aan de website online, twitter, een gebruiksvoorwerp als metafoor, een tekening, video, audio, ervaringsdeskundige.
Hoe zou je twitter kunnen inzetten voor je presentatie?
Bedenk een hashtag en een paar prikkelende oneliners met doorlink. Geef de luisteraars de gelegenheid de door jou bedachte of zelfbedachte tweets over het onderwerp te verspreiden. Zorg er wel voor dat de hastag al vantevoren bekend is en ook door je collega’s gebruikt wordt.

Non-verbaal
Reageer op non-verbale signalen van de luisteraars. Benoem wat je ziet en stel een vraag.
‘Ik zie dat het jou erg interesseert, wat is het precies dat je interesseert?’
‘Ik zie dat je aandacht op dit moment ergens anders is. Wat wil jij weten over dit onderwerp?’

Neem de ander vooral serieus, houd oogcontact, luister naar het antwoord en probeer aandacht te krijgen bij de ander voor het onderwerp.

Zenden en ontvangen
Zorg dat je boodschap landt bij de luisteraars. Houd contact en laat stiltes vallen. Leg de boodschap als het ware bij de ander. Je kunt de bal alleen vangen als hij ook gericht is en je contact met de ander hebt.

Humor
Breng op een natuurlijke manier wat luchtigheid of humor in de presentatie.
Daarmee creëer je ontspanning en maak je contact.

Veel plezier met jouw interactieve presentatie.

Wellicht ook interessant voor jou:
Presenteren, de voorbereiding
Elevatorpitch