Feedback geven Eén van de belangrijkste facetten van het werk van een trainingsacteur is feedback geven. Heldere feedback die de cursist inzicht geeft in de effecten van zijn gedrag.

Vaak krijgt de cursist in een training veel feedback van de groep, de trainer en de acteur. Kan de cursist dat allemaal bevatten? Ik beperk zelf mijn feedback meestal tot het leerdoel van de cursist. Wat wilde hij leren, oefenen? Waarom deden we de oefening? Daarna vraag ik de cursist of hij mijn feedback ook kan gebruiken. En of hij nog meer wil weten.
Ik merk dat we – ik, de trainer en de groep- vaak teveel willen geven. Minder is meer. Gedoceerd en in contact is effectiever.

Paul Devilee geeft in deze video een heldere nieuwe manier van feedback geven: de interactieve feedback.
Mensen blijken maar 20 seconden te kunnen luisteren, zonder dat er andere gedachten doorheen spelen. Dus de kans dat een gedeelte van de feedback niet meer gehoord wordt is groot, als de feedback een monoloog is.
Met de interactieve feedback krijgt de cursist de mogelijkheid om regisseur te zijn van zijn eigen feedback en hij zal daardoor de feedback makkelijker accepteren. De acteur zorgt ervoor dat hij de feedback in de vorm van een gesprek geeft en steeds aansluit bij de vragen en de overwegingen van de cursist.
In de video legt hij uit hoe dat gaat.