De oude Grieken

De oude Grieken

De oude Grieken


(In de video worden Ajax en Heracles als goden genoemd. Het waren echter helden met een bijzondere kracht die de wereld zuiverden van het kwaad.)

Hekate

Hekate

In de Griekse mythologie is Hekate de godin van de wegkruising, die drie kanten tegelijk op kon kijken. Zij kan zien waar je vandaan komt en waar elk van beide wegen bij de kruising je heen zou kunnen voeren.  Hekate is de godin van de intuïtie. Doordat ze drie kanten tegelijk op kan kijken ziet zij het verband  tussen verleden, heden en toekomst.
Als dochter van de hemelse  Asteria en Perses, strategie, is zij de meesteres van de lichtwereld met macht over alles wat leeft in de schepping.

Ouder worden

Haar wijsheid is die van de ervaring en door haar worden wij bij het ouder worden ook wijzer. Om haar wijsheid te kennen moet je blijven staan en haar raadplegen. Je moet luisteren naar wat ze zegt met de stem van je eigen intuïtie. Als je voelt dat je op een kruispunt staat en nog niet weet welke richting te kiezen kun je Hekate om hulp vragen. Zij is de godin bij de drempel. Zij helpt ons los te laten wat op sterven na dood is. Achterhaalde opvattingen, rollen waar we uitgegroeid zijn, al die elementen in ons leven die niet langer levensbevestigend zijn.

Symbolen

Hekate heeft drie toortsen bij zich, een sleutel, een eind touw en een dolk. Door haar toortsen kan ze zien in het donker, de sleutel ontsluit de geheimen van de occulte of verborgen mysteries en van de kennis van leven na de dood. Het touw is het symbool voor de navelstreng van de wedergeboorte en de dolk vertegenwoordigde het vermogen om door waanbeelden heen te snijden. Hekate bevordert de integratie van ons meervoudige zelf tot een hele authentieke mens.
Hekate is de tussenpersoon tussen de zichtbare wereld en de geestenwereld. Naarmate vrouwen ouder worden krijgen ze de gelegenheid om van hun ervaringen te leren en acht te slaan op paranormale en intuïtieve waarnemingen.

Vroedvrouw

Hekate is de vroedvrouw, die de natuur assisteert bij de overgangsstadia van bevalling en van dood. Als archetype van de vroedvrouw is ze aanwezig in diegenen die anderen bijstaan bij een moeilijk barensproces, zoals uitgevers, coaches, regisseurs, docenten en psychotherapeuten, beroepen waarin men kan optreden als vroedvrouw voor de creatieve uitingen van iemand anders.

Hekate’s feestdag werd in Griekenland op 13 augustus en 30 november gevierd. Zij is de meest geëerde godin in de hemel, op aarde en op de wateren.

Bronnen:
‘Godinnen in de ouder wordende vrouw’ van Jean Shinoda Bolen
‘Griekse Mythen’ van Robert Graves
‘Theogonia’ van Hesiodos
‘Hellas’ van Willem Frederik Veltman

Aaaaah Epidavros

Aaaaah Epidavros


Als een lachende Engel ligt ze in de diepte, haar vleugels wijd gespreid naar het noorden en zuiden. “Welkom”zegt ze, “kom naar beneden”.

Aaaaah Epidavros, zoals de Epidavrianen de afkorting A. Epidavros voor Archaia Epidavros op de bewegwijzering gelukzalig uitspreken. Aaaaah Epidavros betekent: heerlijk, vertrouwd, thuis.
Haar brede lach omhelst de Saronische golf, haar hoofd is de Akropolis, die werd bewaakt door Athene, Asklepios, Apollo en Afrodite.
Artemis kijkt onafhankelijk toe vanaf de berg aan vaste wal, de jageres van het woud. Hera heeft haar eigenwijze, koninklijke plaats ingenomen op de heuvel bij de haven. Haar zie je meteen bij aankomst uit zee. Zij heeft status, de moeder, die waakt over de huiselijke haard en patrones van het hele gebied is.

Aaaaah Epidavros wordt nog steeds door de Goden bewaakt. Onbewust, onvermoeibaar en eeuwig houden ze de wacht en brengen geluk en blijdschap in het hart.
Aaaaah Epidavros, zo roep ik de met vreugde de Goden aan als ik thuiskom.
Met weemoed groet ik hen, Aaaaah Epidavros, als ik weer vertrek.
Tot gauw.