Asklepiosheiligdom

” In Epidavros werd geschonken, en met milde hand geschonken, niets werd gevraagd of zelfs geëist.”
(Henrik Scholte)

Het Asklepiosheiligdom was in de klassieke periode een genezingscentrum, een kuuroord, waar mensen met allerlei kwalen genezing vonden.
De vallei waarin het Asklepiosheiligdom ligt is een oase van rust en vrede. (Sinds 1988 staat het heiligdom op de werelderfgoedlijst van UNESCO)

Asklepios, de God van de geneeskunst, is hier geboren als zoon van de God Apollo en de maangodin Koronis. Omdat moeder Koronis vroeg stierf, werd Asklepios gevoed door een geit en opgevoed door de wijze Kentaur Cheiron, die hem de geheimen onthulde van de geneeskunst middels geneeskrachtige kruiden.

De bloeitijd van dit genezingsoord was in de 4e eeuw voor Christus en de eerste tekenen van verering aan de God Apollo dateren uit de 8e eeuw voor Chr.
De geneeskunst stond bij de oude Grieken op een hoog peil. Van heinde en verre trokken de zieken naar dit kuuroord, om door middel van o.a. droomuitleg de kuur voor hun genezing te vinden.
Men bracht een offergeschenk mee, een kunstwerk, een offerdier of misschien alleen maar een koek, want iedereen kon terecht in het Asklepion.
In het museum kunt u de vele inscripties zien waarin de veelal wonderbaarlijke genezingen te lezen zijn. Ook toont het museum hoe het heiligdom er vroeger heeft uitgezien.

Om de 4 jaar werden de Asklepia gehouden, feesten met muziek- en sportwedstijden.
U vindt op het terrein de overblijfselen van:
· De mysterieuze Tholos, een ronde tempel met diepe gangen, waar waarschijnlijk ook de slangen gehouden werden die een belangrijke rol speelden bij het genezingsproces en/of het graf van Asklepios.
· Het Abaton, waar men zich te slapen legde, opdat de droom uitkomst bood.
· Tempel van Asklepios.
· Een groot hotel, een stadion, baden, een bilbliotheek.
· Vele andere tempels van de Olympische Goden.
Tot de totale vernietiging in 267 na Christus, vanwege het heidense karakter, heeft het heiligdom meer dan 10 eeuwen een zeer belangrijke functie vervuld en overal in Griekenland en het Romeinse rijk waren Asklepia gesticht.
En nog steeds is de ‘esculaap’, de slang die zich rond een staf draait en het teken was van Asklepios, het symbool voor de geneeskunst.