Is jouw team Sintproof?

Is jouw team Sintproof?

Pakjesavond Was het maar altijd pakjesavond

‘Ga naar de zolder en kijk bij de bruine kast’, stond er op het briefje dat in mijn pakje zat. Met de hele familie stormden we de twee trappen op naar de zolder. Ik mocht voorop en sloop vol verwachting naar de hoek achter op de grote zolder, waar de bruine kast stond. Er zat een touw aan vast en daar hing in grote papieren letters mijn naam aan. Het touw ging door het raam naar buiten. ‘We moeten naar buiten’, riep ik opgewonden. ‘Zwarte Piet heeft mijn pakje buiten verstopt’. Met z’n allen renden we weer naar beneden. ‘Jassen aan’, riep mijn moeder. Mijn vader pakte de zaklamp en in de lichtstraal volgden we het touw. ‘Het gaat naar de schuur’, riep mijn zus. Het was heel donker in de tuin en aan de hand van mijn vader kwam ik bij de schuur. Piepend schoof de deur open en in de straal van de zaklamp zag ik daar achter de fietsen tussen allemaal tuinspullen, op de bovenste plank een groot roodgekleurd pak. Dat was voor mij. Mijn hart maakte een vreugdesprong. Met het grote pak tegen me aangeklemd keerden we terug naar de warme kamer.
‘Nu eerst het gedicht’ riep iedereen in koor. Het was een lang, mooi gedicht, waarin al mijn deugden en ondeugden werden benoemd. Ik werd er stil van. ‘Dank je wel Sinterklaas’ zei ik recht uit mijn hart toen ik de nieuwe schaatsen had uitgepakt. En toch was ik ook een beetje treurig, want nu had ik weliswaar een prachtig cadeau, maar het avontuur was voorbij, de blije verwachting ingelost en het gedicht gelezen.

Dat is pakjeavond voor mij. De spanning naar de avond zelf, die zich langzaam opbouwt, met het maken van de surprise, het uitzoeken van precies het goede cadeau, het zwoegen op een mooi gedicht waarin de liefde voor de ontvanger met al zijn ondeugden blijkt. De laatste beproeving als er op het laatst toch weer een andere naam op het papier staat en het pakje doorgegeven moet worden, om uiteindelijk weer terug te keren naar mij. De hoop dat de ander geniet van jouw surprise en gedicht. De stille aandacht voor de mooie, persoonlijke gedichten.

Is jouw team Sintproof?

Werkten teams in organisaties ook maar in de sfeer van de warme huiskamer, waar iedereen elkaar liefheeft, waar je elkaars schaduwkanten kent en erkent.
Zodat je samen de draad volgt, elkaar bij de hand neemt als het spannend wordt, naar elkaars verhalen luistert, elkaar feedback geeft en bedankt en samen geniet van alle inbreng om de moeilijkheden te overwinnen en de tocht te voleinden.
Is jouw team al Sintproof?
Haal alles uit je team. Ontdek de warme samenwerking door vertrouwen en erkenning van elkaar, door elkaar verhalen te vertellen, door te luisteren naar elkaar en samen te spelen.
Welke verhalen vertel je? Hoe erken je elkaar? Hoe creëer je vertrouwen? Hoe creëer je synergie?
Daar kan ik mee helpen. Met de methode van de talking stick, storytelling en met spel breng ik je team in contact met elkaar en zodat er synergie ontstaat.