Feedback geven is niet altijd gemakkelijk. In deze video zie je hoe feedback niet effectief is en wantrouwen oplevert.